CBS De Wingerd

Onze missie: samen het beste uit jezelf halen!

Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet en passie. Wij willen het beste uit onze kinderen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders en uiteraard met de kinderen zelf. We willen onze leerlingen cognitief, sociaal, emotioneel en creatief ontwikkelen. We willen dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school.

website

H.W. Iordensweg 9
7391 KA Twello
0571-272661
[email protected]

CBS De Zaaier

De Zaaier is een open, moderne en christelijke basisschool waar een prettige en veilige omgeving voor de kinderen centraal staat. We stimuleren elk kind zo veel mogelijk te leren en zich zo maximaal mogelijk te ontplooien. Hierbij krijgen ze persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerkrachten.

Met een horizontaal lessysteem en de kleinschalige opzet van de school zorgen we voor persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook een rustige en natuurlijke leeromgeving. Zo leren we kinderen vertrouwen in eigen kunnen.

website

BLeriotstraat 3
7395 ML Teuge
055-3231792
[email protected]

CBS Ten Holtens Erve

Kinderen leren natuurlijk vanuit verwondering. Deze verwondering willen we blijven prikkelen, wat ten doel dient eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten.

Vanuit het talent dat we verder willen ontdekken en ontwikkelen, rusten we kinderen toe om verantwoordelijk en duurzaam hun intrede te doen in de maatschappij.

Om kinderen toe te rusten voor de 21e eeuw leren ze creatief te denken en kritisch en actief mee te doen. Daarnaast ontwikkelen ze digitale vaardigheden en leggen ze een gedegen kennisbasis met taal, spelling, lezen en rekenen. Een veilige omgeving is daarvoor voorwaardelijk, met aandacht voor en acceptatie van ieder kind.

website

Middendijk 53
7397 NC Nijbroek
0571-292162
[email protected]

CBS Sjaloom

Voor ons betekent naar school gaan: samen leren en jezelf ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. De leerkrachten van Sjaloom begeleiden leerlingen bij het leren in al zijn vormen. Daarnaast leren onze leerlingen vooral ook van elkaar en worden zij stap voor stap zelfstandiger. Ons motto: samen spelen, samen leren, samen zijn.

website

Kerkstraat 25
7383 CB Voorst
0575-501229
[email protected]

CBS De Oase

Zoals een oase een plek is waar je tot rust kan komen, en waar je kunt groeien, willen wij een school zijn waar kinderen in alle rust zich kunnen ontwikkelen en groeien. Dit doen wij door kinderen te laten ontdekken wie ze zijn, en wat zij hiermee voor anderen kunnen betekenen.

Onze school heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid. Deze benadering vloeit voort uit de gewoonten van The Leader in Me en de Kanjertraining. Met het leren toepassen van de gewoonten van The Leader in Me, willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen die zich bewust zijn dat zij een onderdeel van de maatschappij zijn. 

website

Jachtlustplein 30a
7391 BW Twello
0571-272400
[email protected]