Bestuur

De dagelijkse leiding van PCBO Voorst ligt in de handen van de bestuurder Alinda Huistra. Via het secretariaat kunt u telefonisch contact met haar opnemen. De bestuurder is voorzitter van het managementteam van de stichting. Hierin zitten alle directeuren van de scholen. Het managementteam vergadert maandelijks.

Secretariaat

Het secretariaat biedt ondersteuning aan bestuurder, de schooldirecteuren, de Raad van Toezicht en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Managementassistent
Bernadette Oleman
E-mail: [email protected] 
Bernadette ondersteunt de bestuurder en directeuren en notuleert de Raad van Toezicht en MT-vergaderingen. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Administratief medewerkster
Chantal van Dusschoten
E-mail: [email protected]
Chantal ondersteunt de directeuren, voert de administratie van de scholen uit en notuleert de GMR-vergaderingen. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Bestuursbureau PCBO Voorst

Bereikbaarheid op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 – 17.00 uur. Op woensdag van 08.00 – 12.30 uur.

Bezoekadres
Marktplein 15 
7391 DH  Twello

Postadres
Postbus 207 
7390 AE  Twello

Telefoon: 0571 276 949
E-mail: [email protected]