Bestuur

De dagelijkse leiding van PCBO Voorst ligt in de handen van de bestuurder Alinda Huistra. Via het secretariaat kunt u telefonisch contact met haar opnemen. De bestuurder is voorzitter van het managementteam van de stichting. Hierin zitten alle directeuren van de scholen. Het managementteam vergadert maandelijks.

Secretariaat

Het secretariaat biedt ondersteuning aan bestuurder, de schooldirecteuren, de Raad van Toezicht en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Managementassistent
Noëlle Potters-Strijker
E-mail: n.potters@pcbovoorst.nl  
Noëlle ondersteunt de bestuurder en directeuren en notuleert de MT-vergaderingen. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Administratief medewerkster
Bernadette Oleman
E-mail: b.oleman@pcbovoorst.nl
Bernadette voert de administratie op de scholen en notuleert de Raad van Toezicht en de GMR-vergaderingen.

Bestuursbureau PCBO Voorst

Bereikbaarheid maandag t/m woensdag van 08.00 – 16.00 uur

Bezoekadres
Marktplein 15 
7391 DH  Twello

Postadres
Postbus 207 
7390 AE  Twello

Telefoon: 0571 276 949
E-mail: info@pcbovoorst.nl