Missie

Binnen PCBO Voorst werken wij continu aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs, samen met collega’s, kinderen en ouders. Daarnaast betekent onze christelijke identiteit dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de aarde en haar bewoners. We gaan bij dit alles uit van de kracht van het verschil: iedereen is in alle eigenheid nodig en dus mag iedereen er zijn! Op deze manier ontwikkelen we kinderen tot actieve en betrokken burgers die hun eigen en elkaars mogelijkheden mogen ontdekken en benutten. We noemen dat Buitengewoon Sterk Onderwijs.

Visie

  • Kinderen, ouders en medewerkers worden in onze kleinschalige organisatie gezien en gehoord.
  • De samenwerking met ouders en verzorgers vinden wij belangrijk, evenals de samenwerking met externe partijen rondom de zorg en de ontwikkeling van kinderen.
  • Wetenschappelijk onderbouwd onderwijs: als basis goed reken- en taalonderwijs.
  • Kinderen voorbereiden op hun toekomst: aandacht voor 21ste eeuw vaardigheden en een leven lang leren (ontwikkelen).
  • Goed werkgeverschap: onze medewerkers werken graag bij ons en hebben plezier in hun werk.