Alle scholen van PCBO Voorst verzorgen passend onderwijs. De scholen hebben namelijk zorgplicht, wat betekent dat een school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek. Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van het kind. Zo differentiëren we in lesmateriaal en aanpak en binnen de instructies en verwerking. We zoeken naar een passend onderwijsaanbod, binnen de mogelijkheden van de groep en de school. Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel.Bij elke stap is er sprake van nauwe samenwerking met ouders.

We gaan uit van wat uw kind nodig heeft. De school kan daarbij extra hulp en expertise vragen aan het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.