Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Klachten zijn een signaal en helpen de organisatie te verbeteren waardoor vergelijkbare situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. Van elke klacht kan, moet en wil PCBO Voorst breed leren.

Gelukkig kunnen de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en directie worden opgelost. Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Iedere school heeft een eigen vertrouwenspersoon.

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven.  Om deze reden hebben wij een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

PCBO Voorst heeft één externe vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie. Dit is de heer H. Fibbe. Hij is bereikbaar via [email protected].

PCBO Voorst is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode