Beter onderwijs op onze school

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze scholen het doen in vergelijking met andere scholen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) stuurt ons hier twee keer per jaar een rapport over. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt ook informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen.

Welke gegevens worden gebruikt?

De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.

Het CBS zorgt ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.