Samenwerkingsverband IJssel|Berkel

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Alle PCBO Voorst scholen bieden basisondersteuning. Hiernaast bieden zij ook extra begeleiding aan leerling. Hiervoor maken ze gebruik van de expertise binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. PCBO Voorst hoort bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel|Berkel. Dit bestaat uit 24 schoolbesturen in de gemeente Voorst, Zutphen, Lochem, Brummen, Berkelland en Bronckhorst.

IJsselpool

Als er op een PCBO Voorst school een leerkracht wegvalt, wordt er teruggevallen op een invalpool om een goede invalkracht in te zetten waardoor goed onderwijs gewaarborgd blijft. Invalpool IJsselpool regelt de vervanging van leerkrachten en onderwijsassistenten in de regio voor PCBO Voorst, Archipel, IJsselgraaf, SKBG en Procon.

PABO Windesheim

De scholen van PCBO Voorst zijn opleidingsscholen. Dat wil zeggen dat op al onze scholen pabostudenten in de praktijk worden opgeleid tijdens stages. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met PABO Windesheim. Pabostudenten lopen vanaf het begin van hun studie veelvuldig stage op verschillende scholen en in verschillende groepen, om de kennis die zij op de pabo opdoen in praktijk te kunnen brengen en zich te ontwikkelen tot een bekwame leerkracht.