Lijnen Header 4c

Beleid, missie en visie

Voor de periode 2015-2019 hebben we ons strategisch beleid vastgelegd in een beleidsplan. De titel daarvan zegt precies waar we naar streven: ‘Ambitie tot excellentie’.

Onze missie
Onze missie is vanuit onze christelijke visie bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen door kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We noemen dat: buitengewoon sterk onderwijs. Onze ambitie tot excellentie betekent dat we alle leerlingen naar hun (onderwijs)behoefte bedienen. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers die hun mogelijkheden optimaal benutten.

Onze missie brengen we in praktijk door:

  • steeds samen te werken met ouders en kinderen en met elkaar;
  • uit te gaan de kracht van het verschil, dus van de eigenheid van elk kind;
  • voortdurend te werken aan het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs;
  • vanuit onze christelijke basis verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en onze aarde.

Onze visie
Op onze scholen bereiden kinderen zich voor op hun toekomst. Bij ons ontwikkelen ze zich in hun eigenheid en heelheid. Bij ons leggen ze een stevig fundament, met goed reken- en taalonderwijs en aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Dat vinden we onze verantwoordelijkheid en die delen we graag met hun ouders en verzorgers. 

Onze kernwaarden
De kernwaarden van ons onderwijs zijn: kindgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht. En zelf blijven we ook altijd leren en streven naar excellent onderwijs.

Ons motto
Buitengewoon sterk onderwijs.