Lijnen Header 4c

Vacatures

Buitengewoon sterk onderwijs! Daar staan we voor bij PCBO Voorst. Als je werkt bij een van onze scholen, dan maak je het verschil. Samen met je collega’s ben jij de belangrijkste factor in het realiseren van excellent oftewel buitengewoon sterk onderwijs. Bij PCBO Voorst beleggen we taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, het liefst bij de leerkrachten zelf, bij jou en je collega’s dus.


Hoe werken wij?
Ons onderwijs is kindgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht. Spreekt je dat aan, dan zal je je bij ons thuis voelen en fijn kunnen werken.


Wat bieden wij?
PCBO Voorst voert een integraal personeelsbeleid. Dat betekent dat we inzet, kennis en bekwaamheden van het personeel systematisch afstemmen op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. We houden daarbij oog voor jou en je collega’s. Concreet:

  • prima arbeidsvoorwaarden;
  • een fijne werksfeer en een goed werkklimaat, waarin elke collega tot zijn recht komt en zich geaccepteerd en veilig kan voelen;
  • mogelijkheden tot mobiliteit en functiemix;
  • scholing;
  • begeleiding startende leerkrachten/onderwijsassistenten.


Hoe ondersteunen we jouw ontwikkeling?
Bij PCBO Voorst werken we met elkaar voortdurend aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgens het competentieprofiel leerkrachten. In onze leerteams delen we onze kennis en ervaring met elkaar.

 

Wat verwachten we van jou?

  • Je toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid.
  • Je staat voor meer dan de cognitieve ontwikkeling van je leerlingen: ook voor hun sociale, culturele en maatschappelijke vorming.
  • Je omarmt 21e eeuwse vaardigheden en brengt deze in praktijk.
  • Je bent bereid je voortdurend te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.
  • Je kunt je vinden in onze christelijke identiteit.