Stichting PCBO Voorst zoek voor CBS Ten Holtens Erve in Nijbroek een groepsleerkracht voor de onder- en middenbouw (0,4 fte).

Kinderen hebben wortels en vleugels nodig. Stevig geworteld in een veilige omgeving met goede relaties kan een kind pas zijn vleugels uitslaan en de wereld ontdekken. Niet alleen ouders, maar ook een school geven een kind wortels en vleugels mee. Het gaat er om steeds de balans te zoeken tussen veiligheid en geborgenheid bieden, maar ook kinderen ‘loslaten’ en ze uitdagen om zelf het leven te ontdekken.

Een kind start met het ervaren van de wereld om zich heen. Een kind ziet wat volwassenen doen en imiteert rollen en activiteiten. De ervaringen die een kind al vanaf jonge leeftijd meemaakt, zijn van grote invloed op de verdere ontwikkeling. Wij organiseren ons onderwijs zo, dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Verschillen worden niet als een probleem ervaren, maar als kansen om talenten bij jezelf en anderen te ontdekken. 

Wij zoeken iemand die:

 • enthousiast is om aan de onder- en middenbouw les te geven;
 • open is en vanuit verbinding werkt met kinderen, ouders/verzorgers en collega’s;
 • de methode los durft te laten en vanuit een thema kan werken;
 • de kinderen kan volgen op de leerlijn en hierin kan bijsturen;
 • organisatorisch zijn/haar handen niet omdraait voor het draaien van een combinatieklas;
 • vorm wil geven aan een goed en warm pedagogisch klimaat;
 • meedenkt en initiatief neemt om de positieve en kwalitatieve uitstraling van de school te behouden;
 • oog heeft voor het individuele kind en kan omgaan met verschillende niveaus binnen een groep;
 • openstaat voor vernieuwing en hieraan ook actief een bedrage wil/kan leveren;
 • zich maximaal wil inzetten voor een optimale ontwikkeling van ieder kind;
 • beschikt over goede communicatieve eigenschappen en humor;
 • de christelijke grondslag van de school wil uitdragen.

Ook bijna-afgestudeerde PABO studenten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Wij bieden:

 • een tijdelijk contract van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025 (met uitzicht op een vaste aanstelling binnen de stichting);
 • een landelijk gelegen dorpsschool met ongeveer 55 leerlingen verdeeld over een onder-, midden- en bovenbouwgroep;
 • een klein en gedreven team;
 • een professionele leeromgeving waarin talenten benut worden;
 • een betrokken en flexibele organisatie;
 • salarisinschaling in LB volgens de CAO primair onderwijs.

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar Esther van Dijk ([email protected]).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 april 2024 vanaf 15.00 uur.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de directeur Esther van Dijk (tel. 06-18828064 of [email protected]).