Lijnen Header 4c

Stichting PCBO Voorst zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

De Stichting PCBO Voorst heeft vijf scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, allen in de gemeente Voorst. Zij bevinden zich in de dorpskernen Teuge, Twello, Nijbroek en Voorst. De missie van onze stichting is “Buitengewoon sterk onderwijs”. Dit betekent dat wij continu samen met onze partners zoals collega’s, ouders en kinderen, werken aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs. Wij gaan daarbij uit van de talenten van ieder kind en leerkracht. Christelijk onderwijs betekent voor ons dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de aarde en haar bewoners. Hiervoor is elk talent in alle eigenheid hard nodig. Iedereen mag er zijn.


Vier kerntaken

De Raad van Toezicht heeft vier kerntaken : toezicht houden, adviseren, stimuleren en werkgeverschap in relatie tot de bestuurder/directeur. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering, wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder en uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.


Ijssel-Berkel

De Stichting PCBO Voorst maakt deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. IJssel | Berkel is een samenwerkings verband Passend Onderwijs van 24 schoolbesturen met 100 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & Bronckhorst.


Wij zoeken twee leden:

• die affiniteit hebben met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting PCBO Voorst;

• met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, met name op gebied van onderwijs en/of financiën;

• die bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Voorst en/of betrokken zijn bij de gemeente Voorst;

• die het vermogen bezitten om te kunnen gaan met verschillende standpunten;

• die het vermogen hebben om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;

• die beschikbaar zijn voor ongeveer 50 uur op jaarbasis;

• die het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door bestuurder voorgelegde aangelegenheden;

• die beschikken over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling kunnen innemen.

 

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht:

Dhr. Martin Merks 06 – 22 41 51 20

Voelt u zich aangesproken door de missie van de stichting en de inhoud van de functie, stuur dan uw reactie naar info@pcbovoorst.nl. Reageren kan t/m 14 april 2019.

Reacties n.a.v. sollicitaties kunt u in week 16 verwachten.