Lijnen Header 4c

Bestuurder en bestuursbureau

Bestuurder

Aan de Stichting PCBO Voorst wordt leiding gegeven door de bestuurder. De bestuurder stuurt de scholen aan, ontwikkelt de strategische doelstellingen en de koers van de organisatie. De bestuurder is door de Raad van Toezicht voor vrijwel alle beleidsmatige en operationele zaken gemandateerd.
Bestuurder is mevrouw drs. A.G. Huistra (Alinda)
E-mail: a.huistra@pcbovoorst.nl
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag.


Bestuursbureau

Op het secretariaat van de Stichting zijn drie personen werkzaam. Ze zorgen ervoor dat het secretariaat van dinsdag tot en met donderdag elke ochtend bemand is. Ze doen o.a. het volgende: telefoniste/receptioniste werkzaamheden; afhandeling inkomende en uitgaande post; ondersteuning van de vijf directeuren van de vijf basisscholen; ondersteuning van de bestuurder; ondersteuning Raad van Toezicht; personeelsadministratie; leerlingadministratie; financiële administratie en verder alle voorkomende werkzaamheden.

Bestuursbureau PCBO Voorst
Bereikbaarheid dinsdag, woensdag en donderdag van 08.00 – 12.30 uur
Marktplein 15 (bezoekadres)
7391 DH  Twello
Postbus 207 (postadres)
7390 AE  Twello

Telefoon: 0571 276 949
E-mail: info@pcbovoorst.nl  

 

Managementassistent
Mevrouw N.I.E. Potters-Strijker (Noëlle)
E-mail: n.potters@pcbovoorst.nl  
Bereikbaar op dinsdag en woensdag.

Administratief medewerkster
Mevrouw W.A. de Jonge-Helsloot (Wendy)
E-mail: w.dejonge@pcbovoorst.nl  
Bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.

Administratief medewerkster
Mevrouw S.R. Bos-Derks (Suzanne)
E-mail: s.bos@pcbovoorst.nl  
Mevrouw Bos notuleert de Raad van Toezicht en de GMR vergaderingen.

ICT beheerder
De heer de Jonge (Loek)
E-mail: l.dejonge@pcbovoorst.nl  
Telefoon: 06 408 300 46
Bereikbaar op alle ochtenden